Boże Dziecię
narodzone
wśród baranków
i osiołków
dla baranków
i osiołków
cud wśród
cud poza

Sławomir Walencik
Radzyń Podlaski 24.12.2019