Kakofonię
Dźwięków
Mównic

Kakofonię
Dźwięków
Dzwonów

Zamień
Panie
Tchnieniem
Czystym

W słodką
Ciszę
Rozumienia

W cisz
Splątanie
Doskonałe