Łaska wiary – w trakcie, czy tuż przed… Wątpliwości tak samo budują jak pewność – nawet bardziej… Pewność statycznie domyka nas w przekonaniu i zatrzymuje. Zatrzymuje trwale lub … Niepewność to poszukiwanie, wyjaśnianie niewiadomych lub napotykanie kolejnych… U mnie (łkającego, że tak i że nie…) to nieustanne poszukiwanie – poza pewnością ale nawet w niej… W tej pewności z przestrzeniami błękitu zadumy ale i ciemności strachu i pustej bieli…

To opowiadanie o drodze… drodze z oczami za mgłą…