Cienie
Zimy
Słońc
Na liściach

Lat
Promieni
I lat
Znojów

Wiosen
Bzów
I mrozów
Roztop

Barw
W
Zegarach
Zapisanych