Muzyka
starego Lublina

omszeń dachem
zagraj nisko
w rytmie skrzypień
w rytmie stuków

bruku klekot
pudeł gitar
z rezonansem
smyczka basu

na strun grubych
rynien dźwiękach
wiatru deszczu
trakt wiekowy

skrzypiec
skrzypień
drzwi spróchniałych
obok kroków
zachwyconych…